Εξοπλισμός

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

-Μεταφραστικά (ασύρματοι δέκτες & ακουστικά)

-Καμπίνες διερμηνείας

– Γραμματεία διανομής και παραλαβής δεκτών