Εξοπλισμός

LIVE STREAMING

-Βιντεοσκόπηση και ζωντανή αναμετάδοση

-Κάλυψη με μία ή περισσότερες κάμερες για εναλλαγή πλάνων

-Μοντάζ και επεξεργασία υλικού

-Video on demand